Get Adobe Flash player

Účtovná závierka za rok 2012 bola predložená na schválenie VZ dňa 24.6.2013. Valné zhromaždenie spoločnosti Skládka komunálneho odpadu Bojná, s.r.o. účtovnú závierku schválilo. V zmysle zákonnych povinností podľa Ochodného zákonníka bola účtovná závierka uložená do zbierky listín Okresného súdu v Nitre. 

 

Výsledky hospodárenia k 31.12.2012

Množstvo odpadu uloženého na skládku v roku 2012

Množstvo odpadu uloženého na skládku v roku 2012 - graf